Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 14. lipnja 2022. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022./2023. na području grada Pule kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Ponovno je moguće podnošenje prijava za upis u dječje vrtiće

Obavještavaju se roditelji da od danas, 13. svibnja 2022. godine mogu podnositi prijave za upis u dječje vrtiće. Budući da u nacionalnom sustavu tehničke poteškoće nisu u cijelosti otklonjene, roditelji imaju mogućnost podnijeti dvije prijave za upis i u svakoj odabrati jedan dječji vrtić. Unutar jednog dječjeg vrtića mogu se odabrati do četiri područna objekta […]