Kontakt

Dječji vrtić Bambi
Jasne Crnobori 82, 52100 Pula
Tel: 098/214-877
E-mail: bambi.pula@gmail.com