O vrtiću

MISIJA

Naša je misija osigurati zdravlje, sigurnost i elementarno obrazovanje djeteta u vrijeme kad ono poduzima svoje prve korake u život. Naša je misija učiniti te prve korake najljepšim životnim iskustvom, koje će kod djeteta izgraditi i potaknuti radosti življenja, entuzijazam za učenjem i stvaranjem, kreativnost, maštovitost i znatiželju.

Misija naše ustanove kao kolektiva je učiti iz svakog novog iskustva u ozračju međusobnog povjerenja i podrške, te zajednički pronalaziti nova i kvalitetnija rješenja u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Djelotvornim odgojno-obrazovnim radom te odgojnim kontinuitetom profesionalnog razvoja svih djelatnika unaprijeđivat ćemo kvalitetu partnerstva s roditeljima i širom zajednicom i na taj način pružati podršku obitelji i uvažavati roditelje kao ravnopravne članove vrtića koji svojim individualnim posebnostima i vlastitom kulturom pridonose kvaliteti djelovanja Ustanove.

Kraj svega, naša je namjera da poštujući načela skladnog suživota i zavičajne tradicije osvješćujemo lokalnu zajednicu o značaju predškolskog odgoja i svim njegovim aspektima, te na taj način doprinijeti sveukupnom razvoju društva i kvaliteti življenja u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

VIZIJA

Želimo odgojiti sretnu djecu. Svi imperativi u pedagoškom radu služe jednoj svrsi: postati sretno dijete i ostati sretan čovjek. Čvrsto vjerujemo da je zdravo, obrazovano, spretno i kreativno dijete ujedno i sretno dijete.

Kraj toga, naša je vizija biti dječji vrtić u kojem se poštuju različitosti i potiče razvoj individualnih potencijala svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Suvremeni vrtić mora djetetu omogućiti interaktivnost s njegovim okruženjem i procesom učenja te osigurati sadržajno bogate programe i projekte koji će omogućiti razvoj svih djetetovih potencijala.

RADNO VRIJEME 

U Dječjem vrtiću Bambi provodi se odgojno-obrazovni rad s djecom od navršenih 12 (dvanaest) mjeseci do polaska u školu, u primarnom desetsatnom programu te petodnevnom radnom tjednu u radnom vremenu od 6:30 – 16:30 sati koje se prema potrebama roditelja može mijenjati.